Home > Openbaar bestuur > Burgemeester 1853

Kostuum burgemeester 1853

Beschrijving ambtskostuum
Borduurwerk

Beschrijving van het ambtskostuum

Foto ambtskostuum burgemeester. Kleermaker: onbekend. Datum: ca. 1900.

Koninklijk Besluit van 24 februari 1853, nr. 65.

Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 21. Februari 1853, no. 304, 2de afdeeling.

Overwegende, dat het noodig is het costuum te bepalen, hetwelk de Burgemeesters, indien zij dit verlangen, bij plegtige gelegenheden kunnen dragen.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Het costuum voor den Burgemeester zal bestaan in een zwart lakenschen gesloten rok met witte knoopen, waarop het gemeente wapen of de burgerkroon, den kraag en de opslagen, in het zilver geborduurd met eikentakken, ter breedte van drie duim; zwarten broek; staanden degen; driekanten hoed met zwarte liggende pluimen, zilveren lis en knoop als aan den rok en oranje cocarde.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 24sten Februari 1853.
(get. WILLEM).

De Minister van Binnenlandsche Zaken
(get. THORBECKE).

Borduurwerk

Zoals uit de foto blijkt (de zakkleppen zijn geborduurd) weken kleermakers van het voorgeschreven ambtskostuum af. Volgens menigeen was het te sober uitgevoerd. Burgemeesters van veelal grotere gemeenten droegen daarom ambtskostuums met breder borduursel, geborduurde zakkleppen en zilvergalon op de zijnaden van de pantalon.

Borduursel kraag en mouwomslag ambtskostuum burgemeester 1853
Tekening van borduurwerk kraag en mouwomslag burgemeester M1853.

Bronnen