Home > Overzeese Rijksdelen > Nederlands-IndiŽ bestuurt > Groot kostuum Binnenlands Bestuur M1919

Grootkostuum Binnenlands Bestuur Nederlands-Indië model 1919

Foto resident L.F. Dingemans Kediri 1923

Beschrijving ambtskostuums
Tekeningen ambtskostuums

In 1919 werd voor ambtenaren van het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië een nieuw ambtskostuum voorgeschreven. De open donkerblauwe rok met wit vest en donkerblauwe of witte pantalon van het model 1854 werden vervangen door een gesloten donkerblauwe rok met dito pantalon. De verschillende rangen werden met goudborduursel en door de steek aangegeven.

Beschrijving van het ambtskostuum

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 11 December 1919 No. 53.

Gelet op het besluit van 20 Juli 1917 No. 66 (Staatsblad No. 430);
Gelezen enz.;
Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Met intrekking van alle daarmede strijdige voorschriften te bepalen:

A. dat het groot-kostuum van de hierna te noemen ambtenaren bij het Binnnenlandsche Bestuur overeenkomstig de bij dit besluit behoorende teekeningen zal zijn als volgt:

I. Controleurs:

  1. een rok van donkerblauw laken, gevoerd met zijde van dezelfde kleur, geheel gesloten met haak en oog, en voorzien van: negen vergulde platte doffe knoopen met verhoogden glimmenden rand, waarop de gekroonde letter W aan de voorzijde; twee paar knoopen van dezelfde soort, onderscheidenlijk ter taille-hoogte en onder aan de slip, half onder de plooi;
    twee ter zijde in den taillenaad aangebrachte rond uitgesneden kleppen met drie punten, waaronder eveneens drie half zichtbare knoopen van gemelde soort; opgelegde gladde strooken van goud borduursel ter breedte van 1 c.M., omzoomende de boven- en voorzijde van den kraag en de opslagen der mouwen; goud borduursel (oranje- en eiketakken) op het overige gedeelte van den kraag;
  2. een broek van dezelfde stof als de jas, aan weerszijden langs de buitennaden voorzien van goud galon ter breedte van 4 c.M.;
  3. een degen met verguld metalen gevest en stootplaat; de greep van beide zijden belegd met een parelmoeren schild; op den stootplaat het Nederlandsche wapen in relief; de kling driekantig; de scheede met zwart leder met bovenband en schoen van hetzelfde metaal als het gevest;
  4. een steek van zwart zijden pluche; hoogte van het rechterblad over de middellijn 11 c.M., van het linkerblad 13 c.M.; lengte van ieder punt 11 c.M.; de bladen voor en achter bij den bol aan elkander vastgehecht; het rechterblad voorzien van een oranje zijden kokarde en een lis van vier gouden trenzen;

II. Gewestelijke Secretarissen:

gelijk aan het kostuum van de Controleurs met dit onderscheid, dat de opslagen der mouwen en de kleppen in den taillenaad ter halve breedte zijn versierd met goud borduursel (oranje- en eiketakken).

III. Assistent-Residenten:

gelijk aan het kostuum van de Gewestelijke Secretarissen met dit onderscheid dat het goud borduursel (oranje- en eiketakken) op de geheele breedte van de opslagen der mouwen en van de kleppen in den taillenaad der jas wordt aangebracht.

IV. Residenten:

gelijk aan het kostuum van de Assistent-Residenten met dit onderscheid dat de voorzijde van den rok aan weerskanten is voorzien van een strook van goud borduursel ter breedte van 1 c.M. en dat de bovenkant der bladen van den steek aan de binnenzijde is versierd met zwarte hanenvederen, terwijl de op het rechterblad voorkomende lis bestaat uit zes instede van vier gouden trenzen.

V. Gouverneurs:

gelijk aan het kostuum van de Residenten, doch met gouden bies, breed 3 m.M. op een afstand van 2 m.M. van de onder IV bedoelde strook van goudborduursel, welke bies op gelijken afstand doorloopt langs den onderkant van den kraag.

B. dat het bij A, onder I, van dit besluit voor Controleurs bij het Binnenlandsch Bestuur voorgeschreven groot-kostuum voortaan desverkiezend mede gedragen zal kunnen worden door de Gezaghebbers bij dien diensttak met dit onderscheid dat de lis op het rechterblad van den steek bestaat uit twee instede van vier gouden trenzen.

Ten tweede: Te bepalen dat de bestuursambtenaren die bij de inwerkingtreding van dit besluit zich reeds een groot-kostuum volgens de ter zake bestaande voorschriften hebben aangeschaft, dat kostuum desgewenscht kunnen blijven dragen.

Afschrift enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië:

De Algemeene Secretaris,
G.R. ERDBRINK.

Uitgegeven den dertigsten December 1919.

De Algemeene Secretaris,
G.R. ERDBRINK.

Bron: Staatsblad van Nederlandsch-IndiŽ, 1919 no.794.