Home > Hofhouding van H.M. de Koningin

Hofhouding

Leden van de Koninklijke Familie hebben een eigen hofhouding. Zie voor actuele informatie de site van het Koninklijk Huis. De hofhouding van H.M. de Koningin bestaat uit:

Het Militaire Huis van H.M. de Koningin bestaat uit de militaire adjudanten, militaire adjudanten in buitengewone dienst en de ordonnans-officieren. Aan het hoofd staat de chef tevens adjudant-generaal.

Het Civiele Huis van H.M. de Koningin bestond in 1924 uit de volgende hofdepartementen en bureaux:

De hoogste hoffunctionarissen zijn grootofficier. Hiertoe worden gerekend:

Kamerheren maken deel uit van de hofhouding. Deze functie had zich in de negentiende eeuw ontwikkeld tot een erefunctie voor adellijken. Volgens de site van het Koninklijk Huis vertegenwoordigen de kamerheren thans provincies en steden.

Het Civiele Huis kende sinds 1852 ook kamerjonkers. Kamerjonker was een eretitel voor jonge adellijken, voordat zij tot kamerheer werden benoemd. In 1933 waren er volgens een opgave acht kamerjonkers.

De grootmeesteres wordt bijgestaan door dames du palais en hofdames.

Het Kabinet der Koningin is het ambtelijke secretariaat van de Koningin. Het behoort niet tot de hofhouding.

Bronnen

Tekening van ambtskostuums hofhouding
Hofhouding in kostuum. Met v.l.n.r. kamerheer in civiele rok (5), stalmeester (6), kamerheer in gala (2), grootofficier in gala (1), grootofficier of kamerheer in klein kostuum (4), kamerheer in gala (3).