De Collectie Lohnstein

Deze site over ambtskostuums in Nederland is gebaseerd op de Collectie Lohnstein. Eind jaren zeventig begonnen mijn vader en ik met het verzamelen van Nederlandse militaria. In het begin lag de nadruk op uniformen en emblemen van de Koninklijke Landmacht. Mijn vader was oud marinier, zodat de Koninklijke Marine aan het verzamelgebied werd toegevoegd. In de loop van de jaren specialiseerden wij ons op uniformen en emblemen van het Europese (binnenlandse) bestuur, leger en politie in de overzeese rijksdelen, met name Nederlands-Indië/Indonesië, Nederlands Nieuw-Guinea en Suriname. Daarnaast werd een collectie Nederlandse ambtskleding en toga's van universiteiten opgebouwd. De nadruk ligt hierbij op de 20ste eeuw.

Eind 2000 overleed mijn vader. Met het overlijden van de verzamelaar sterft ook de verzameling. Dit is in het geval van de Collectie Lohnstein gedeeltelijk waar. De deelcollecties Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine moesten worden afgestoten. De deelcollectie overzeese gebiedsdelen is geschonken aan het museum Bronbeek te Arnhem. De deelcollectie ambtskleding is behouden.

J.H. Lohnstein

Foto J.H. Lohnstein

J.H. Lohnstein (1928-2000) werkte na zijn opleiding tot coupeur op een maatkleermakerij in Arnhem. Hij vervulde zijn dienstplicht bij het Korps Mariniers van 1949-1951. Hij diende één jaar vrijwilliger na. Na zijn diensttijd werkte hij enige tijd als handelsreiziger om vervolgens voor zichzelf te beginnen. In de jaren zestig nam hij een productiebedrijf in koord over. Hij was zeer actief in de Lions organisatie en vervulde daarin jarenlang bestuursfuncties. Verder was hij een gedreven verzamelaar van militaria. Na zijn pensioen legde hij zich toe op de verdere uitbouw van de Collectie Lohnstein, de Lions en zijn bestuursfuncties binnen de onderafdeling Arnhem van het Contact Oud Mariniers (COM). Hij overleed geheel onverwacht kort na zijn 72ste verjaardag.

M.J. Lohnstein

Foto M.J. Lohnstein

Mijn naam is M.J. Lohnstein (1957). In mijn jeugd raakte ik geïnteresseerd in geschiedenis. Daarbij trok mij in het bijzonder militaire geschiedenis. Dit leidde tot het verzamelen van militaire uniformen en emblemen. Tijdens mijn studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht kreeg ik belangstelling voor de geschiedenis van Nederland overzee. Na mijn studie vervulde ik mijn dienstplicht bij de Koninklijke Landmacht. Sinds 1995 werk ik bij een bank, aanvankelijk bij het callcenter en later als auditor.